Belevend leren

In de trainingen die Centalis ontwikkelt, werken wij altijd met Belevend Leren. 

Dit is leren door ervaren, en wordt bereikt door: 

 • werken met conceptbeleving, waarbij omgeving, werkvormen, personen en inhoud allemaal passen binnen het concept;
 • een simulatieomgeving die prikkelt en uitdaagt;
 • deelnemers uit te dagen zich de nieuwe gedragingen eigen te maken;
 • deelnemers te verleiden om te leren; 
 • opgedane kennis direct toe te passen in gesprekken of praktijksituaties;
 • de juiste verhouding tussen theorie, praktijk en feedback (20%/40%/40%).


Centalis creëert belevend leren van concept tot uitvoer. Dit betekent creatieve ideeën met een degelijke didactische onderbouwing. De uitvoer wordt verzorgd door ervaren trainers en acteurs. Binnen ons netwerk hebben we samenwerkingspartners die ook kunnen zorgen voor evenementenorganisatie, inrichting, regie en (online) simulatiespellen. 

Centalis gelooft in “ontwikkelen door te raken”. Dit betekent voor de trainingen:

 • ontwikkeling door directe en confronterende feedback;
 • “out of the comfort zone” werken;
 • deelnemers leren zelf verantwoordelijkheid te nemen; 
 • verassende leervormen;
 • degelijke didactische onderbouwing.


Centalis wil altijd “verrassen met resultaat”. Dit betekent voor de trainingen: 

 • betrokkenheid bij uw organisatie, wensen en ambities;
 • elke training is een maatwerk training;
 • een duidelijke richting en een glasheldere definitie van de organisatiedoelen en resultaten;
 • consensus over de kennis, competenties en attitude medewerkers (verder) moeten ontwikkelen om de organisatiedoelen te behalen.

 

Lees verder voor meer informatie over trainen & belevend leren bij Centalis: